REPARATIONS-NETVÆRKET

Forside » Affald og affaldsreduktion » Hvor bliver elektronikaffaldet af?

Hvor bliver elektronikaffaldet af?

Follow REPARATIONS-NETVÆRKET on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Slut dig til de 88, der følger denne blog

Reklamer

I Danmark bortskaffes halvdelen af den markedsførte elektronik i de såkaldte skygge-strømme. Skygge-strømmen består af elektronik, der ikke er korrekt registreret og derfor måske ikke genanvendes, efter endt brug.

EU har en målsætning om at 65% af det markedsførte elektrisk udstyr skal registreres og indsamles til genanvendelse i 2019. For at Danmark kan leve op til EU’s målsætning, blev styregruppen ”Partnerskabet for Indsamling af Elektronikaffald” nedsat. Partnerskabet består af repræsentanter fra: Dansk Industri, Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening, og Genvindings Industrien. I en periode på 3 år har Partnerskabet, gennemførte en kortlægning af de forskellige affaldsstrømme for elektronikaffald i Danmark, – både den lovlige bortskaffet og skygge-strømmene. Ifølge deres opgørelse er de 4 største bidrager til skygge-strømmen

  1. Affaldsbehandlere og skrothandlere der indsamler computer, server, telefoner, ventilationsudstyr, printere osv., fra virksomhederne. Dele af det indsamlede fejl registreres som jern og metal eller det registreres ikke. Denne mængde er estimeret til at være i størrelsesordenen 17.500 ton/år (Usikkerheds interval 10.000-25.000 ton/år).
  2. Detailhandel. Ved ny-køb af hvidevarer tages det gamle retur, af enten elinstallatører eller vognmænd. Dele af dette bliver ikke registreret korrekt. Mængden af fejl-registreret/ikke-registreret estimeres til 15.450 ton/år (Usikkerheds interval 7.900-23.000 ton/år).
  3. Tyveri fra genbrugspladser, storskraldsindsamling og salg af elektronikaffald til ikke-godkendte indsamlere 12.500 ton/år (Usikkerheds interval 5.000 – 20.000 ton/år)
  4. ”Loftkammer effekten”. Større mængde elektronik, der ikke er i brug længere, akkumuleres i private hjem. Da vi i Danmark bliver flere borgere og flere bor alene, øges denne mængde. Det er dog ikke et udtryk for, at vi har flere mobiltelefoner (eller andet) per husstand liggende i skufferne  (Der er ikke angivet et usikkerheds).

Kortlægningen af skygge-strømmen har ført til at Partnerskabet har udformet 5 anbefalinger. Disse anbefalinger skal være med til at muliggøre at Danmark når EU’s målsætning i 2019. De 5 anbefalinger er

  1. At det gøres lovligt for indsamlere og affaldsbehandlere at indsamle elektronikaffald fra husholdninger. For at sikre at kvaliteten af affaldsbehandling bevares, anbefaler partnerskabet samtidig, at lovgivningen sikrer, at alle der håndterer elektronikaffald lever op til kvalitetskravene for behandling af elektronikaffald, samtidig med at tilsyn- og håndhævelsesindsatsen indrettes til også at håndtere denne opgave.
  2. At der etableres én dataindgang for de aktører, der skal indberette indsamling af elektronikaffald. Indgangen skal tage udgangspunkt i de to eksisterende systemer og skal udvikles i dialog med brugerne. At der sideløbende med udvikling af én data-indgang gennemføres informationskampagne målrettet affaldsbehandlere, indsamlere og detailhandlen om korrekt indberetning i de 2 nuværende datasystemer.
  3. At der i samarbejde med producenterne gennemføres jævnlige ”tøm-skufferne”-kampagner, hvor danskerne opfordres til at skabe værdi ud af det elektronik, som de ikke længere selv bruger.
  4. At håndhævelsen og indsatsen mod tyveri af affald intensiveres. Partnerskabet foreslår, at der etableres en form for fælles indberetningssystem af tyveri, så politiets indsats kan kvalificeres og systematiseres.
  5. At der etableres et forum med halvårlige møder og faste deltagere på tværs af værdikæden. Hovedformålet er at følge op partnerskabets anbefalinger, men forummet kan også være med til at sikre et kontinuerligt arbejde med at optimere producentansvars-systemet, så det understøtter cirkulær økonomi og medfører mindst mulige administrative byrder for alle aktører.

Rapporten blev præsenteret på konferencen ”Styr på elektronikaffaldet,” der blev afholdt d. 19. december 2016 i København.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: